Is de beginsituatie in kaart gebracht, zijn de prioriteiten bepaald en de doelstellingen opgesteld? Tijd om aan concrete acties te denken. Gebruik daarvoor de ingevulde gezondheidsmatrix en je opgestelde doelstellingen. Definieer je acties zo concreet mogelijk en zet ze in het actieplan.

Is de beginsituatie in kaart gebracht, zijn de prioriteiten bepaald en de doelstellingen geformuleerd? Tijd om alles wat tastbaarder te maken en aan concrete acties te denken. Gebruik de ingevulde gezondheidsmatrix (stap 2) en je opgestelde doelstellingen (stap 3) om tot een gevarieerde mix van acties te komen. Definieer ze zo concreet mogelijk en zet ze in het actieplan.

Gebruik de  gezondheidsmatrix om te brainstormen over acties op verschillende niveaus en strategieën. Ook hier kan je opnieuw gebruikmaken van verschillende brainstormtechnieken. Het is belangrijk en interessant om zoveel mogelijk input te krijgen van alle deelnemers van het team, om daarna de gewenste acties te selecteren.

Reflecteer over je acties met de 8 B’s. Het is een tool dat helpt nadenken of je aanbod als toegankelijk ervaren kan worden door de doelgroep die je vooropstelt. Stel jezelf de vraag hoe het zit met bruikbaarheid, betrouwbaarheid, bekendheid, beschikbaarheid, bereikbaarheid, betaalbaarheid, begripvolheid en begrijpbaarheid.

Zodra het duidelijk is welke acties je zal uitvoeren, bundel je ze in een actieplan. Voor iedere actie wordt bepaald wie ze uitvoert en wanneer, hoe erover gecommuniceerd wordt, en hoe ze geëvalueerd en opgevolgd wordt.

Onderstaande vragen helpen je bij het opstellen van een actieplan.

 1. Wat wil je bereiken? Formuleer je doelstelling volgens het SMART-principe (stap 3).
 2. Welke veranderingen kan je doorvoeren die zullen leiden tot een verbetering? Bekijk welke acties nodig zijn per doelstelling om het beoogde doel te bereiken.
 3. Leg per actie vast:
  1. wat de actie precies inhoudt;
  2. wie de actie zal uitvoeren/wie verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan;
  3. wanneer deze (ten laatste) moet worden uitgevoerd;
  4. hoe je de actie tot stand zal brengen;
  5. hoe, aan wie en wanneer over deze actie wordt gecommuniceerd;
  6. wie de actie evalueert en hoe, en wanneer het resultaat wordt gecommuniceerd.

Voorbeelden van acties zijn:

 • Organiseer een kick-off van het initiatief tijdens het personeelsfeest/opendeurdag/…
 • Organiseer een interne vorming over het thema voor betrokken medewerkers.
 • Communiceer regelmatig over het initiatief op alle niveaus (bewoners, afdeling, mantelzorgers …).

Bezorg een kopie van het actieplan aan elke deelnemer en hang het op een centrale plaats.

Laat je inspireren door de oefening rond het invullen van een actieplan.