Tijd voor actie! Door middel van het actieplan weet iedereen wat hij/zij wanneer moet doen. Grijp er regelmatig naar terug en gebruik het gecreëerde draagvlak om succesvol te implementeren.

Tijd voor actie! Door middel van het actieplan weet iedereen wat hij/zij wanneer moet doen. Grijp er regelmatig naar terug en gebruik het gecreëerde draagvlak om succesvol te implementeren.

Ga stapsgewijs te werk en vertrek vanuit een positieve insteek. Benadruk de succesjes en de meerwaarde.

Neem het actieplan mee naar elk overleg van de werkgroep en andere relevante overlegmomenten. Geef een korte stand van zaken over het verloop van de acties en wat er nog gepland staat. Hang het actieplan op een centrale plaats.

Betrek zoveel mogelijk mensen bij het uitvoeren van de acties en verdeel de verantwoordelijkheden (stap 4). Geef aan dat iedereen kan bijdragen en alle feedback welkom is. Durf advies te vragen aan medewerkers, vrijwilligers, bezoekers … Ze kunnen helpen zoeken naar oplossingen en hun betrokkenheid vergroot het draagvlak.

Communiceer naar alle betrokkenen in de voorziening (werknemers, bewoners, familie …) over de acties die je zal uitvoeren.