We geven je enkele tips om het preventief gezondheidsbeleid succesvol te verankeren in de dagdagelijkse werking.

Het preventief gezondheidsbeleid staat niet op zichzelf, maar is een onderdeel van het interne kwaliteitsbeleid van de voorziening. Zorg- en welzijnsvoorzieningen dienen een kwaliteitsjaarplanning en -handboek op te maken. Hierin kan het thema opgenomen worden, met bijhorende acties die zorgen voor verankering in de dagdagelijkse werking. Enkele tips voor een succesvolle verankering:

  • Werk met de werkgroep en werkgroepverantwoordelijke een aanpak voor diepere verankering en voortzetting van de acties in de voorziening uit. Een aantal vragen kunnen hierbij helpen, zoals: “Hoe zijn andere acties en processen verankerd geraakt? Is het nieuwe beleid een vast agendapunt op vergaderingen?” Ook de eerder geformuleerde visie kan in deze fase bijgewerkt of vervolledigd worden.  Gebruik hiervoor de duurzaamheidscriteria.
  • Zorg ervoor dat de succesvolle acties een vaste plek krijgen in de werking van de onderneming. Vervang minder succesvolle acties of pas ze aan. Creëer een gedeelde verantwoordelijkheid voor de voortgang van het gezondheidsbeleid.
  • Blijf voldoende en enthousiast communiceren om het draagvlak te behouden en te versterken. Koppel de resultaten van de evaluatie terug naar alle betrokkenen.
  • Zet alle doelstellingen regelmatig terug op de agenda van de werkgroep. Maak van het thema een vast punt op de agenda van alle teamvergaderingen en een vaste rubriek in het huiskrantje of in andere communicatiekanalen.
  • Stel een meerjarenplan op. Dit omvat bijsturing van lopende acties, planning van nieuwe acties, planning voor een nieuwe meting en voorstellen naar diepe verankering. Het regelmatig meten, monitoren, herbekijken en rapporteren van de implementatie, draagt bij tot verankering. Voorzie educatie en training voor nieuwe medewerkers om kennis en vaardigheden te bevorderen en opfriscursussen voor anciens. Neem het meerjarenplan mee naar elk relevant overleg. Breng het als agendapunt aan.

Stel het meerjarenplan zo op dat de uitwerking van het beleid een cyclus wordt, met onder andere:

  • oplijsting van succesvolle acties ;
  • bijsturing lopende acties: geef aan hoe je de lopende acties kan verbeteren of vervangen;
  • planning nieuwe acties: geef aan wanneer je nieuwe acties zal laten plaatsvinden;
  • planning nieuwe behoeftebevraging: om nieuwe acties opnieuw af te stemmen met de behoeften van de werkgroep;
  • overige taken: andere elementen die essentieel zijn om het beleid verder te verankeren.