Meten is weten. Natuurlijk ben je benieuwd naar wat al die inspanningen hebben opgeleverd! Door je acties te evalueren, ontdek je wat werkt en wat niet. Zo kan je het in de toekomst nóg beter aanpakken.

Meten is weten. Natuurlijk ben je benieuwd naar wat al die inspanningen hebben opgeleverd! Door je acties te evalueren, ontdek je wat werkt en wat niet. Zo kan je het in de toekomst nóg beter aanpakken.

Hoewel deze stap pas aan het einde van het proces aan bod komt, is het belangrijk om al bij het opstellen van het actieplan na te denken over de evaluatiemethode. Zo kan tijdens het proces zelf de juiste informatie verzameld worden. Gebruik het actieplan als houvast, want hierin noteerde je wie de evaluatie zal uitvoeren, hoe je dit zal doen, en hoe en wanneer erover gecommuniceerd zal worden. Evalueer het proces (hoe is de actie verlopen?) en het effect (heb je je doelstelling bereikt?). 

Grijp ook nog eens terug naar de beginsituatie en de gezondheidsmatrix. Wat is er veranderd, wat niet? 

Heb je zicht op welke acties werkten en welke niet of onvoldoende? Leer uit acties die niet goed verliepen en blijf kritisch. Stuur het actieplan bij en pas de nodige acties aan op basis van feedback van werknemers en de (tussentijdse) evaluatie van de werkgroep.

Kwam je hindernissen tegen? Dat is normaal. Reflecteer in groep waarom bepaalde acties niet of minder geslaagd zijn. Gebruik hiervoor de 8 B’s.

Communiceer en verduidelijk het aangepaste actieplan via de gebruikelijke kanalen (zie stap 1). Vermeld de datum van aanpassing of het versienummer, zodat er geen verwarring ontstaat door verschillende versies.