Je wil aan de slag met het Gedragswiel, maar zoekt nog wat inspiratie? Geen nood. Verschillende collega-gezondheidsbevorderaars gingen jou al voor en bezorgden ons hun ervaringen met het model. De één paste het Gedragswiel toe binnen een literatuuronderzoek, de ander integreerde het in de leerstof voor studenten. Voorbeelden genoeg die aantonen dat je op tal van manieren en binnen tal van thema’s bezig kan zijn met gedragsinzichten om gezondheid te bevorderen. Benieuwd?

(Co-)creatief aan de slag met gedragsinzichten: het buddy project

Op zoek gaan naar gedragsinzichten omtrent beweging bij jongeren met een verstandelijke beperking: uitdagend, maar niet onmogelijk. Laura Maenhout (UGent) verkreeg heel wat inzichten van de jongeren via co-creatieve werkvormen en vooral een luisterend oor. Deze inzichten gaven een heel andere wending aan haar gedragsinterventie. Ook het werken met co-onderzoekers uit de doelgroep bleek een goeie keuze.

“Zoek naar vormen om actief en creatief samen aan de slag te gaan.”

Laura Maenhout, onderzoeker bij UGent

De hele voedselketen in kaart gebracht via het Gedragswiel: het peul-chain project

Hoe krijg je mensen ertoe om meer peulvruchten te kopen, bereiden en eten?
Jolien Plaete (Vlaams Instituut Gezond Leven) ontdekte het met de hulp van het Gedragswiel.
Ze ontwikkelde een communicatiecampagne die gericht inspeelt op de gevonden drempels en hefbomen tot gedragsverandering.

Joke Pannecoucque (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) ging nog een stapje verder en onderzocht de drempels voor het telen van peulvruchten bij Vlaamse landbouwers. Zonder telers en verwerkers immers geen peulvruchten in de winkelrekken, wat op zijn beurt de consumptie beïnvloedt.

“Het Gedragswiel is een fijn instrument om ervoor te zorgen dat je een compleet beeld hebt.”

Joke Pannecoucque, onderzoeker bij ILVO

Over voorbeeldgedrag en het betrekken van de doelgroep: het Earcovered at Work project

Hoe komt het dat werknemers die blootgesteld worden aan lawaai op de werkvloer hun gehoorbescherming te weinig dragen? Om dit gedragsvraagstuk aan te pakken, gingen de onderzoekers van Earcovered at Work (Arteveldehogeschool) aan de slag met het Gedragswiel. Wat bleek? De belangrijkste verbeterpunten lagen niet bij de werknemers zelf, maar bij de werkgever en werkomgeving. Voor Nele Durfourmont, één van de onderzoekers, was het betrekken van werknemers én werkgevers bij het onderzoek een grote meerwaarde.

“Die mensen zijn 8 uur bezig met die job. Zij ervaren ook alles. Dus de info zit daar. Ook de oplossingen zitten daar.”

Alexander Vandendriessche, preventieadviseur bij Agristo