Mild 4x
We zijn lief voor onszelf

Lief voor jezelf

Op zoek naar mildheid

De leerlingen leren

 • … op een positieve manier kritisch reflecteren over zichzelf.

 • … zich mild opstellen voor zichzelf.

 • … assertief zijn.

Duiding

Met de methodiek ‘Lief voor jezelf’ krijgen leerlingen scenario’s voorgeschoteld waarin ze moeten bepalen hoe ze zouden reageren: te laks of niet mild genoeg? Nadien gaan ze samen met hun klasgenoten op zoek naar tips om vaker lief te zijn voor zichzelf.

Zo leren de leerlingen om zich mild(er) op te stellen voor zichzelf: een belangrijke vaardigheid om te bouwen aan hun geluk!

Duur

15 min - 30 min

Aard

reflectie

Doelgroep

Lager onderwijs

Werkwijze / stappenplan / omschrijving

1

Wat doe je?

Vraag aan de leerlingen wat ze zouden doen als een van hun beste vrienden:

 • een wedstrijd moet zwemmen, maar weinig tijd had om te trainen.

 • gevallen is en hinkend naar huis moet.

 • een nacht in een tent moet slapen, maar niet durft.

 • ondanks veel oefenen het schaatsen niet zo goed lukt.

Bespreek de situaties een voor een en/of voeg er nog een aan toe. Noteer woorden op het bord zoals helpen, troosten, aanmoedigen, iedereen maakt dit wel eens mee, … Voor onze vrienden zijn we meestal wel mild. Ook voor onszelf?

2

Ren je rot

Deel de klas op in twee groepen: de interviewers en de spelers.

De spelers beantwoorden straks als eerste enkele stellingen. De interviewers kijken aan de zijlijn en interviewen nadien de spelers over hun antwoordkeuze. Nadien wisselen de rollen om.

Het stellingenspel gaat als volgt: duid drie plaatsen aan in de klas, eentje met A, een andere met B en een met C. Je geeft een situatie (zie bijlage) en de speler kiest waar hij/zij zal staan.

Iedereen in positie? Dan is het tijd voor de interviewers. Zij polsen naar de redenen waarom de spelers net op die plaats zijn gaan staan. Enkele interviewers koppelen nadien klassikaal terug over de beweegredenen van hun speler.

3

Mild zijn

Ga vervolgens kort in gesprek met alle leerlingen. Stel enkele vragen:

 • Ben je soms niet te streng/laks voor jezelf?

 • Kan je nog een voorbeeld geven?

 • Wat doe je dan?

Vraag aan de leerlingen (die al mild zijn voor zichzelf) om een aantal tips te geven om minder streng te zijn voor jezelf, maar ook niet te laks.

4

Kort besluit

Bespreek met de leerlingen dat het goed is om:

 • lief te zijn voor jezelf (net zoals je lief bent voor een vriend).

 • jezelf te troosten en te ondersteunen.

 • te weten dat iedereen wel eens pijn, moeilijkheden en een tegenslag ervaart.

 • je er bewust van te zijn dat niet alles meteen kan lukken.

Routines, zonder sleur!

Benieuwd hoe je deze (en andere) Happy Snack kan verankeren in je werking? We ontwikkelden verschillende inspirerende ideeën die je helpen om een gewoonte te maken van een gezond Happy Snack-tussendoortje zo nu en dan. Bekijk het hier

Meer info

Waarom is het zo belangrijk voor leerlingen om te ontdekken wat ze belangrijk vinden? En hoe draagt dit bij tot hun geluk? Je leest het hier