Je bent op zoek naar meer concrete informatie, tips en voorbeelden voor je meetinstrument? Dan ben je hier op de juiste plaats!

Checklist voor de opmaak van meetinstrumenten

Wil je dat je meetinstrument op en top wordt? Pas je instrument aan tot alle checkboxen afgevinkt zijn.

  • Het instrument dekt de evaluatievragen.

Formuleer de vragen op zo’n manier dat je te weten komt wat je wil weten. Verzamel enkel informatie die nodig. Veel info is leuk, maar geeft extra werk aan de invuller en geeft geen antwoord op de evaluatievragen.


  • Het instrument is geschikt voor mijn respondenten. 

Online vragenlijsten zijn bijvoorbeeld minder geschikt voor kwetsbare groepen of ouderen. Een telefonisch interview afnemen bij jongeren kan tot weinig deelname leiden. Ga na of je respondenten open staan om via jouw meetinstrument antwoorden te voorzien.


  • Het instrument is zo betrouwbaar mogelijk gemaakt.

Betrouwbaarheid betekent dat je bij herhaling van de dataverzameling zou je gelijkaardige resultaten bekomen. Worden de vragen door al je respondenten op dezelfde manier begrepen?


  • Het instrument meet wat het moet meten (validiteit).

De antwoorden die je respondenten geven, geven deze ook een antwoord op je evaluatievraag? Of had je toch antwoorden in een andere richting in gedachten? Ga na of wat jij bedoelt met de vraag ook zo wordt begrepen door je respondenten.


  • De inhoud van de vragen is duidelijk en begrijpelijk.

Vermijd abstracte begrippen en blijf niet te algemeen of theoretisch spreken. Maar beschrijf alles eenvoudig en focus op concrete zaken. Kennen je respondenten alle woorden die je gebruikt?


  • De vorm van de vragen is goed. 

Stel één vraag per keer. Maak je vragen niet suggestief, je vraag mag het antwoord van je respondent niet beïnvloeden (dit noemen ze ook wel eens sociaal-wenselijke antwoorden). Zorg ervoor dat je alle mogelijke antwoordcategorieën vermeld. Kan elke deelnemer zijn of haar ei kwijt in de vragenlijst (desnoods via een extra vraag voor bijkomende opmerkingen). 


  • De volgorde van de vragen is goed.

Breng structuur aan in je vragenlijst of je gesprek. Hierbij is het best als je gaat van algemeen naar specifiek,. een inleiding – midden – slot. Begin ook met algemene en niet bedreigende vragen. Nadien komen meer specifieke of meer persoonlijke vragen aan bod.


  • De lay-out van de vragen is goed. 

Voorzie voldoende witruimte. Zorg er dus voor dat het er aantrekkelijk maar professioneel uitziet. Maak gebruik van duidelijke titels en nummering van de vragen.


  • Ik test het instrument uit bij de doelgroep of collega’s.

De beste manier om al de bovenstaande tips in de praktijk om te zetten? Test je vragenlijst een keer. Ga bij enkele potentiële respondenten na wat ze vinden van jouw vragenlijst. Hou daarbij rekening met alle voorgaande zaken.