Bewegen en minder zitten

Duurzaam bewegen en minder zitten

Lager onderwijs

Eerste graad

Eindtermen

ET WT 1.23      Leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school zorgvuldig om te gaan met afval, energie, papier, voedsel en water.
ET WT 1.24      Leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu.
ET WT 1.26      Leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.

Leerdoelen

Kennis

  • Kinderen verklaren waarom aangepaste kledij nodig is als ze buiten spelen en bewegen (bv. naargelang de weeromstandigheden).
  • Kinderen sommen voorbeelden op over hoe en waarom mensen buiten bewegen, in de natuur.
  • Kinderen herkennen kenmerken van de omgeving of natuur door buiten te spelen/ te bewegen.


Vaardigheden en attitudes

  • Kinderen spelen en bewegen buiten en leren zo de omgeving en de natuur beter kennen.