Bewegen en minder zitten

Duurzaam bewegen en minder zitten

Lager onderwijs

Eerste graad

Eindtermen

ET WT 1.26      Leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.
VOET SV 1.6      Leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren.
OD MM 4.17      De leerlingen kennen de belangrijkste gevolgen van het groeiende autogebruik en kunnen de voor- en nadelen van mogelijke alternatieven vergelijken.

Leerdoelen

Kennis

  • Kinderen onderscheiden vervoersmiddelen gericht op actieve of passieve verplaatsing (bv. fiets versus auto).

Vaardigheden en attitudes

  • Kinderen verplaatsen zich in een veilige omgeving al stappend of trappend (bv. driewieler, loopfiets, fiets).