Bewegen en minder zitten

Duurzaam bewegen en minder zitten

Lager onderwijs

Tweede graad

Eindtermen

ET WT 1.23      Leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school zorgvuldig om te gaan met afval, energie, papier, voedsel en water.
ET WT 1.24      Leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu.
ET WT 1.26      Leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.

Leerdoelen

Kennis

  • Kinderen begrijpen dat buiten spelen meer gezondheidsvoordelen heeft in vergelijking met lang stilzitten (bv. tijdens schermtijd).

Vaardigheden en attitude

  • Kinderen ontdekken door outdoor learning leerinhouden zelf en experimenteren met verschillende omgevingselementen.
  • Kinderen zijn inventief in het bedenken van eenvoudige ideeën die minder zitten en meer bewegen tijdens regendagen bevorderen. 
  • Kinderen zijn gemotiveerd om deel te nemen aan gevarieerde schoolse buitenactiviteiten (bv. moestuinactiviteiten).