Bewegen en minder zitten

Duurzaam bewegen en minder zitten

Lager onderwijs

Tweede graad

Eindtermen

VOET SV 1.6      Leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren.
VOET-SV 1.3      De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders.
ET WT 1.12      Leerlingen kunnen het verband illustreren tussen de leefgewoonten van mensen en het klimaat waarin ze leven.

Leerdoelen

Kennis

  • Kinderen zijn op de hoogte van initiatieven op school die actieve verplaatsing stimuleren (bv. met de fiets, step of te voet naar school).
  • Kinderen begrijpen voordelen van actieve verplaatsing en nadelen van passieve verplaatsingen. 
  • Kinderen begrijpen wat openbaar vervoer inhoudt en wat de voordelen zijn.
  • Kinderen denken na over hoe actieve verplaatsing verhoogd kan worden thuis, op school en in de vrije tijd (bv. naar de winkel fietsen/stappen i.p.v. met de auto gaan).