Bewegen en minder zitten

Duurzaam bewegen en minder zitten

Secundair onderwijs

Tweede graad

Eindtermen

HW 17      De leerlingen kunnen beschrijven hoe onder de invloed van een wijzigende context de perceptie van gedragingen kan veranderen (2de graad, ASO).
LO 17      De leerlingen doen binnen verantwoorde en milieuvriendelijke omstandigheden bewegingservaringen op in de natuur (2de graad, ASO/KSO/TSO/BSO).
LO 30      De leerlingen hebben respect voor en kunnen aangepast omgaan met omgeving en materiaal (2de graad, ASO/KSO/BSO).

Leerdoelen

Kennis

  • Jongeren verklaren hoe outdoor learning een positief effect kan hebben op het verwerken en opnemen van nieuwe leerinhouden en concentratie.
  • Jongeren begrijpen dat outdoor learning kan bijdragen tot een grotere verbondenheid met de natuur en omgeving.


Vaardigheden en attitudes

  • Jongeren komen op voor de natuur en zijn bereid zich in te zetten om de waarde van de natuur te behouden zowel voor, tijdens als na het bewegen (geen afval achterlaten, bewegen op de aangeduide paden …).