Bewegen en minder zitten

Duurzaam bewegen en minder zitten

Secundair onderwijs

Tweede graad

Eindtermen

HW 17      De leerlingen kunnen beschrijven hoe onder de invloed van een wijzigende context de perceptie van gedragingen kan veranderen (2de graad, ASO).
AAR 10      De leerlingen kunnen op een eenvoudige manier de natuurlijke en menselijke oorzaken van milieuproblemen in een gebied verklaren en er de gevolgen voor mens, natuur en milieu uit afleiden (2de graad, ASO/KSO/TSO).
AAR 22      De leerlingen houden in hun handelen rekening met duurzame ontwikkeling in tijd en ruimte (2de graad, ASO/KSO).

Leerdoelen

Kennis

  • Jongeren verwoorden dat passieve vervoersmiddelen een voorname status hebben in onze maatschappij, maar evengoed invloed hebben op verkeersveiligheid, files, minder beweegruimte en op gezondheid en milieu.


Vaardigheden en attitudes

  • Jongeren sensibiliseren anderen tot actieve verplaatsing in het kader van gezondheid en milieu.
  • Jongeren reflecteren over duurzaamheidsvraagstukken die betrekking hebben op bewegen, zitten en het milieu.