Bewegen en minder zitten

Duurzaam bewegen en minder zitten

Lager onderwijs

Derde graad

Eindtermen

ET WT 1.23      Leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school zorgvuldig om te gaan met afval, energie, papier, voedsel en water.
ET WT 1.24      Leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu.
ET WT 1.26      Leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.

Leerdoelen

Kennis

  • Kinderen sommen beweegactiviteiten, inclusief sporten, op die ze in de natuur, alleen of samen met anderen kunnen beoefenen.
  • Kinderen beseffen dat ze door bewegen of spelen de natuur kunnen schaden, in stand houden of bevorderen.


Vaardigheden en attitudes

  • Kinderen ervaren door outdoor learning dat ze zelfstandig (of samen met anderen) problemen kunnen oplossen en beslissingen kunnen nemen.
  • Kinderen ervaren zorg voor de natuur en (samen) bewegen (bv. afval verzamelen in het bos, bomen planten).
  • Kinderen vinden een gezonde balans tussen opzoekwerk op digitale bronnen (beeldscherm) en het bewegend opzoeken/ontdekken in de buitenwereld.