Bewegen en minder zitten

Duurzaam bewegen en minder zitten

Lager onderwijs

Derde graad

Eindtermen

ET WT 1.12      Leerlingen kunnen het verband illustreren tussen de leefgewoonten van mensen en het klimaat waarin ze leven.
ET WT 1.26      Leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.
OD MM 4.17      De leerlingen kennen de belangrijkste gevolgen van het groeiende autogebruik en kunnen de voor- en nadelen van mogelijke alternatieven vergelijken.

Leerdoelen

Kennis

  • Kinderen begrijpen wat het STOP-principe is (stappen, trappen, openbaar vervoer, privĂ©wagen) en wat het verband met gezondheid en milieu is.
  • Kinderen sommen voor- en nadelen van elektrische vervoersmiddelen  op gezondheid en milieu op.
  • Kinderen verklaren hoe de keuze voor een verplaatsing een impact heeft op de gezondheid en het milieu (naar school, naar verenigingen …).

Vaardigheden en attitudes

  • Kinderen berekenen fiets- of wandelafstanden correct om zich actief te verplaatsen.