Bewegen en minder zitten

Duurzaam bewegen en minder zitten

Secundair onderwijs

Derde graad

Eindtermen

AAR 27      De leerlingen zijn kritisch tegenover aangeboden informatie zoals die m.b.t. ontwikkelings-, welvaarts- en milieuproblemen (3de graad, ASO).
LO 15      De leerlingen ervaren duurzame bewegingsvreugde op basis van competente deelname aan verschillende bewegingsactiviteiten (3de graad, ASO/KSO/TSO/BSO).

Leerdoelen

Kennis

  • Jongeren begrijpen dat het weer invloed heeft op het beweeggedrag van de mens en verklaren de link met milieu - en klimaatproblemen.


Vaardigheden en attitudes

  • Jongeren plannen bewegen in de natuur in als onderdeel van een gezonde levensstijl.
  • Jongeren passen de verworven waarden en normen over zorg voor de natuur toe in toekomstige levensfases (student, werknemer/werkgever).