Bewegen en minder zitten

Duurzaam bewegen en minder zitten

Secundair onderwijs

Derde graad

Eindtermen

AAR 12      De leerlingen kunnen stad, platteland, verstedelijking en mobiliteit morfologisch en functioneel typeren en verklaren (ASO).
AAR 13      De leerlingen kunnen met voorbeelden het belang van instrumenten van ruimtelijke planning en van milieubeleid toelichten (3de graad, ASO).
AAR 27      De leerlingen zijn kritisch tegenover aangeboden informatie zoals die m.b.t. ontwikkelings-, welvaarts- en milieuproblemen (3de graad, ASO).

Leerdoelen

Kennis

  • Jongeren beseffen dat de keuze voor actieve of passieve verplaatsingen mee beïnvloed wordt door planning en inrichting van de schoolomgeving en publieke omgeving.
  • Jongeren bespreken mobiliteitsthema’s (bv. salariswagens, elektrische en zelfrijdende voertuigen …) en hun impact op gezondheid, beweging, zitten en het milieu.


Vaardigheden en attitudes

  • Jongeren analyseren de schoolomgeving en publieke ruimte en sommen verschillende oplossingen en acties op om actieve verplaatsing aan te moedigen.
  • Jongeren discussiëren over de ingebakken vrijheidscultuur van populaire passieve vervoersmiddelen en kunnen motiveren dat andere alternatieven meer vrijheid bevorderen (bv. trein nemen i.p.v. uren in de file te staan).