Bewegen en minder zitten

Minder zitten, meer bewegen en de bewegingsdriehoek

Kleuteronderwijs

Eindtermen

OD LO 1.16      De kleuters kunnen komen tot rustervaringen.
OD LO 1.29      De kleuters kunnen klein-motorische vaardigheden in verschillende situaties voldoende nauwkeurigheid gedoseerd en ontspannen uitvoeren.
OD MM 2      De kleuters kunnen een beperkt aantal vaste gebeurtenissen in het verloop van hun dag in een juiste volgorde aangeven.

Leerdoelen

Kennis

  • Kleuters begrijpen dat ze naast het actief spelen en bewegen ook activiteiten of momenten in rust dienen moeten door te brengen.

Vaardigheden & attitudes

  • Kleuters bewegen doorheen de dag, binnen en buiten de schoolomgeving.