Voeding

Bewaren van voedsel en voedselveiligheid

Lager onderwijs

Eerste graad

Eindtermen

OD WT 2.13      Leerlingen kunnen een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren
OD WT 2.16      Leerlingen kunnen hygiënisch, veilig en zorgzaam werken

Leerdoelen

Vaardigheden & attitudes

  • Kinderen duiden aan dat voedsel kan bederven als het te lang of niet goed bewaard wordt
  • Kinderen kunnen aangeven wat er in de koelkast moet worden bewaard en wat niet