Voeding

Bewaren van voedsel en voedselveiligheid

Lager onderwijs

Tweede graad

Eindtermen

OD WT 2.13      Leerlingen kunnen een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren
OD WT 2.16      Leerlingen kunnen hygiënisch, veilig en zorgzaam werken

Leerdoelen

Kennis

  • Kinderen illustreren hoe ze verschillende voedingsmiddelen kunnen bewaren
  • Kinderen beargumenteren dat het verpakken van voedsel nodig is om het te bewaren

Vaardigheden & attitudes

  • Kinderen kunnen de houdbaarheidsdatum op een voedingsmiddelenetiket vinden