Voeding

Consumentenaspecten

Secundair onderwijs

Eerste graad

Eindtermen

E&F 11.1      De leerlingen beargumenteren hun keuzegedrag bij aankopen rekening houdend met hun behoeften en beïnvloedende factoren. (1ste graad, A- en B-stroom)
E&F 11.3 (a)      De leerlingen ontleden een gezinsbudget. (1ste graad, A stroom)
E&F 11.3 (b)      De leerlingen schetsen inkomsten en uitgaven binnen een gezinsbudget. (1ste graad, B stroom)

Leerdoelen

Kennis

  • Jongeren lijsten de prijzen op van basisvoedsel en van extra’s
  • Jongeren weten dat een etiket de ingrediënten en voedingswaarde van een product weergeeft

Vaardigheden & attitudes

  • Jongeren kunnen het bewaaradvies op een etiket lezen. Door producten te kopen die voldoende lang houdbaar zijn leren ze zo ook voedselverspilling tegen te gaan (link duurzaamheid)
  • Jongeren kunnen de ingrediëntenlijst lezen
  • Jongeren kunnen de voedingswaarde op een verpakking vinden