Voeding

Consumentenaspecten

Secundair onderwijs

Eerste graad

Eindtermen

DCM 4.5      De leerlingen lichten de invloed van digitale en niet-digitale media op mens en samenleving toe. (transversaal) (1ste graad, A- en B-stroom)
DCM 4.7      De leerlingen evalueren de mogelijkheden en risico’s van eigen en andermans mediagedrag. (transversaal) (1ste graad, A- en B-stroom)
E&F 11.1      De leerlingen beargumenteren hun keuzegedrag bij aankopen rekening houdend met hun behoeften en beïnvloedende factoren. (1ste graad, A- en B-stroom)

Leerdoelen

Vaardigheden & attitudes

  • Jongeren kunnen het onderscheid maken tussen reclame (vb. televisiecommercials, banners op websites) en media-inhoud (vb. een televisieprogramma, website-inhoud)
  • Jongeren worden zich ervan bewust dat reclame er niet is om ons iets te leren, maar om ons dingen te laten kopen