Voeding

Consumentenaspecten

Secundair onderwijs

Tweede graad

Eindtermen

ET NW 3      Leerlingen kunnen productetiketten interpreteren en veilig en verantwoord omgaan met stoffen (2de graad – A-stroom)
VOET 12      Leerlingen zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken (A- en B-stroom).
VOET C1-10      Leerlingen participeren in het gezondheids- en veiligheidsbeleid op school (A-stroom, B-stroom)

Leerdoelen

Kennis

  • Jongeren formuleren dat wanneer ze boodschappen doen ze aandacht moeten hebben voor de prijs/kwaliteitsverhouding van een product door rekening te houden met de versheid, smaak, herkomst
  • Jongeren kunnen de prijs en kwaliteit van verse producten vergelijken met kant- en klare producten
  • Jongeren weten wat claims op etiketten zijn
  • Jongeren weten wat keurmerken zijn

Vaardigheden & attitudes

  • Jongeren geven aan hoe ze een boodschappenlijst moeten opstellen
  • Jongeren geven aan hoe ze moeten berekenen hoeveel ze nodig hebben als ze een boodschappenlijst opstellen en kunnen zo ook voedselverspilling tegen gaan door niet te veel te kopen/ te bereiden (link duurzaamheid)
  • Jongeren leren omgaan met (zak)geld om het evenwichtig te besteden aan basisvoeding (groente, fruit) en suiker-, zout, of vetrijke snacks
  • Jongeren herkennen keurmerken