Voeding

Consumentenaspecten

Secundair onderwijs

Derde graad

Eindtermen

ET NW 1      Leerlingen kunnen eigen denkbeelden verwoorden en deze confronteren met denkbeelden van anderen, metingen, observaties, onderzoeksresultaten of wetenschappelijke inzichten (A stroom).
ET NW 2      Leerlingen kunnen vanuit een onderzoeksvraag een eigen hypothese of verwachting formuleren en relevante variabelen aangeven (A stroom)
ET PAV 1      Leerlingen kunnen uit mondelinge en schriftelijke informatie de essentie halen (3de graad B stroom).

Leerdoelen

Kennis

  • Jongeren verdiepen zich in kennis over ingrediĆ«ntendeclaratie, additieven, voedingswaarde en keurmerken vermeld op etiketten

Vaardigheden & attitudes

  • Jongeren lezen en interpreteren een etiket
  • Jongeren kunnen budgetvriendelijk winkelen