Bewegen en minder zitten

Burgerschapscompetentie

Lager onderwijs

Tweede graad

Eindtermen

OD WT 1.18      De leerlingen weten dat bepaalde ziekteverschijnselen en handicaps niet altijd kunnen worden vermeden.
ET MM 2.10      De leerlingen weten dat ze in het contact met mensen met een handicap attent moeten zijn voor de noden en verwachtingen van deze mensen.
ET MM 2.8      Leerlingen kunnen illustreren dat verschillende sociale en culturele groepen verschillende waarden en normen bezitten.

Leerdoelen

Kennis

  • Kinderen begrijpen dat sommige beweegkeuzes (inclusief sport) afhankelijk kunnen zijn van religie, cultuur, land van herkomst en een beperking en respecteren dat.
  • Kinderen onderzoeken beweegactiviteiten (inclusief sport) in eigen land en vergelijken dit met andere landen, werelddelen. 
  • Kinderen benoemen populaire en minder populaire beweegactiviteiten (inclusief sport).


Vaardigheden en attitudes

  • Kinderen ontdekken en experimenteren met nieuwe beweegactiviteiten (inclusief sport).