Bewegen en minder zitten

Sociale en emotionele ontwikkeling

Lager onderwijs

Eerste graad

Eindtermen

ET LO 2.3      Leerlingen beleven voldoening aan fysieke activiteit en kennen ook de langetermijneffecten ervan.
ET LO 3.2      De leerlingen kunnen hun eigen inspanning en die van anderen inschatten en waarderen.
ET LO 3.3      De leerlingen nemen deel aan bewegingsactiviteiten in een geest van fairplay.

Leerdoelen

Kennis

  • Kinderen beseffen dat ze verschillende emoties ervaren tijdens het bewegen (bv. boos/blij/ontgoocheld) en omschrijven die.


Vaardigheden en attitudes

  • Kinderen bewegen omdat het vaak samengaat met plezier, blijdschap en vinden het belangrijk om dit in de toekomst opnieuw te beleven.
  • Kinderen moedigen elkaar aan en geven elkaar complimenten tijdens beweegactiviteiten.