Bewegen en minder zitten

Sociale en emotionele ontwikkeling

Lager onderwijs

Eerste graad

Eindtermen

OD MM 1.4      De kleuters kunnen in concrete situaties verschillende manieren van omgaan met elkaar herkennen en erover praten.
OD MM 1.5      De kleuters kunnen bij anderen gevoelens van bang, blij, boos en verdrietig zijn herkennen en kunnen meeleven in dit gevoel.
VOET-SV 1.2      De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen.

Leerdoelen

Kennis 

  • Kinderen ervaren het belang van samen spelen en bewegen voor de ontwikkeling van vriendschap.

Vaardigheden en attitudes

  • Kinderen hebben een positieve houding t.a.v. samen bewegen en samen minder zitten.
  • Kinderen bewegen en spelen met anderen en leren hierbij om te gaan met anderen en met zichzelf. 

Materialen en methodieken