Bewegen en minder zitten

Sociale en emotionele ontwikkeling

Secundair onderwijs

Eerste graad

Eindtermen

LG&EGZ 1.11      De leerlingen aanvaarden winst en verlies in beweging en sport (attitudinaal) (1ste graad A- en B-stroom).
LG&EGZ 1.12      De leerlingen hanteren principes van fair play en teamspirit met nadruk op plezier in beweging en sport (1ste graad A- en B-stroom).
LG&EGZ 1.15      De leerlingen verwoorden met behulp van richtvragen welke gebeurtenissen hen zelfvertrouwen geven en welke gebeurtenissen hen onzeker maken in het kader van hun welbevinden. (transversaal) (1ste graad, A-en B-stroom)

Leerdoelen

Kennis

  • Jongeren bespreken hoe minder zitten en meer bewegen, inclusief sport, een positieve invloed kan hebben op hun zelfbeeld, hun zelfvertrouwen en hun emotionele welzijn.
  • Jongeren verklaren hoe zelfbeeld, zelfwaardering en/of emotioneel welzijn een effect kan hebben op zit- en beweeggedrag.


Vaardigheden en attitudes

  • Jongeren gaan, zonder dat het invloed heeft op eigen zit- en beweeggedrag, om met negatieve emoties (bv. geen overmatige beweging bij laag zelfbeeld door overgewicht, geen overmatig stilzitten omwille van mentale dipjes).