Bewegen en minder zitten

Sociale en emotionele ontwikkeling

Secundair onderwijs

Eerste graad

Eindtermen

LG&EGZ 1.1      De leerlingen verklaren het belang van een gezonde levensstijl (A- en B-stroom).
LG&EGZ 1.17      De leerlingen benoemen met behulp van richtvragen bij een gebeurtenis hun gedachten, gevoelens en gedrag en de gevolgen van die gebeurtenis voor zichzelf. (transversaal) (1ste graad, A-en B-stroom)

Leerdoelen

Kennis

  • Jongeren verklaren hoe samen bewegen een positief effect kan hebben op hun sociale ontwikkeling.
  • Jongeren erkennen dat groepsdruk (sociale omgeving) een invloed kan hebben op eigen zit- en beweeggewoontes.
  • Jongeren sommen voorbeelden op van zit- en beweeggedrag van rolmodellen (bv. leraren, trainers, idolen) en de invloed op zichzelf en hun naaste omgeving.