Bewegen en minder zitten

Sociale en emotionele ontwikkeling

Lager onderwijs

Tweede graad

Eindtermen

ET LO 2.3      Leerlingen beleven voldoening aan fysieke activiteit en kennen ook de langetermijneffecten ervan.
ET LO 3.2      De leerlingen kunnen hun eigen inspanning en die van anderen inschatten en waarderen.
ET LO 3.3      De leerlingen nemen deel aan bewegingsactiviteiten in een geest van fairplay.

Leerdoelen

Kennis

  • Kinderen bespreken positieve en negatieve gevoelens die ze ervaren bij verschillende zit- (, rust-) en beweegactiviteiten en verwoorden hoe ze hiermee omgaan.
  • Kinderen leggen de betekenis van fair play en het belang ervan aan elkaar uit. 


Vaardigheden en attitudes

  • Kinderen passen tijdens sport en spel spontaan fair play toe. 
  • Kinderen gaan positief om met winst en verlies. 
  • Kinderen gaan op een respectvolle manier om met negatieve en positieve ervaringen tijdens en na het bewegen (bv. tegenslagen, ontgoocheling blijdschap).