Bewegen en minder zitten

Sociale en emotionele ontwikkeling

Lager onderwijs

Tweede graad

Eindtermen

ET MM 1.4      Leerlingen kunnen in concrete situaties verschillende manieren van omgaan met elkaar herkennen, erover praten en aangeven dat deze op elkaar inspelen.
ET MM 1.5      Leerlingen tonen de bereidheid zich te oefenen in omgangswijzen met anderen waarin ze minder sterk zijn.
VOET-SV 1.2      De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen.

Leerdoelen

Vaardigheden en attitudes

  • Kinderen komen tijdens het bewegen en spelen op voor zichzelf, met respect voor zichzelf en de ander.
  • Kinderen vullen verschillende rollen in tijdens beweegactiviteiten (bv. de leider die het bewegen of spelen in handen neemt).

Materialen en methodieken