Bewegen en minder zitten

Sociale en emotionele ontwikkeling

Secundair onderwijs

Tweede graad

Eindtermen

HW ICV 16      De leerlingen kunnen aspecten van de cognitieve, de socio-emotionele en de psychomotorische ontwikkeling van het individu beschrijven (2de graad, ASO).
HW 17      De leerlingen kunnen beschrijven hoe onder de invloed van een wijzigende context de perceptie van gedragingen kan veranderen (2de graad, ASO).
HW ICV 18      De leerlingen kunnen factoren die de vorming van het zelfbeeld be├»nvloeden in voorbeelden herkennen en benoemen (2de graad, ASO).

Leerdoelen

Kennis

  • Jongeren verduidelijken waarom prestatiegericht sporten een effect kan hebben op eigen zelfbeeld, zelfvertrouwen en het emotionele welzijn.
  • Jongeren duiden waarom beweging kan bijdragen tot meer veerkracht (bv. vermindering van dagelijkse stress en tot meer ontspanning).


Vaardigheden en attitudes

Jongeren plannen beweging, inclusief sport, in om zich opnieuw op te laden (bv. bij tegenslagen op school, studeerdruk, ruzie met vrienden, een dipje).