Bewegen en minder zitten

Sociale en emotionele ontwikkeling

Secundair onderwijs

Tweede graad

Eindtermen

HW 16      De leerlingen kunnen aspecten van de cognitieve, de socio-emotionele en de psychomotorische ontwikkeling van het individu beschrijven (2de graad ASO).
HW 21      De leerlingen kunnen de wederzijdse be├»nvloeding van individu en samenleving in concrete situaties aanwijzen en verwoorden (2de graad, ASO).
HW 23      De leerlingen kunnen verhoudingen tussen individuele belangen, groepsbelangen en maatschappelijke belangen in voorbeelden herkennen (2de graad, ASO).

Leerdoelen

Kennis

  • Jongeren beseffen dat hun sociale identiteit ontleend is aan groepen waarmee ze zich identificeren en dat deze een invloed hebben op het zit -en beweeggedrag.
  • Jongeren zijn zich bewust van de sociale normen en waarden rond lang stilzitten en bewegen in de maatschappij en welke invloed deze heeft op ons zit- en beweeggedrag. 


Vaardigheden en attitudes

  • Jongeren gaan op een kritische manier om met sociale druk waarbij een ongezonde levensstijl gepromoot wordt.