Bewegen en minder zitten

Sociale en emotionele ontwikkeling

Kleuteronderwijs

Eindtermen

LO 2.3      De leerlingen beleven voldoening aan fysieke inspanning en kennen ook het langetermijn effect ervan.
OD LO 3.5      De kleuters tonen in diverse bewegingssituaties een variatie aan innerlijk beleven.
OD LO 3.8      De kleuters kunnen zich emotioneel uiten binnen aanvaardbare grenzen.

Leerdoelen

Kennis

  • Kleuters herkennen verschillende emoties tijdens het bewegen en brengen dit onder woorden.


Vaardigheden en attitudes

  • Kleuters spelen en bewegen onder begeleiding en met eenvoudige afspraken en regels op een respectvolle manier met elkaar.
  • Kleuters beleven plezier aan spelend bewegen, alleen en met anderen.