Bewegen en minder zitten

Sociale en emotionele ontwikkeling

Kleuteronderwijs

Eindtermen

OD LO 3.13      De kleuters gaan spontaan over tot het maken van eenvoudige afspraken binnen het functioneren in subgroepjes
OD MM 1.4      De kleuters kunnen in concrete situaties verschillende manieren van omgaan met elkaar herkennen en erover praten.

Leerdoelen

Vaardigheden en attitudes

  • Kleuters bewegen en spelen samen met anderen (vrienden, klas - en leeftijdsgenoten) en ontwikkelen sociale interactie.
  • Kleuters ontdekken tijdens het bewegen en spelen wat andere kleuters kunnen en waarderen dit.
  • Kleuters streven een gemeenschappelijk doel na door samen te bewegen en spelen onder eenvoudige afspraken.
  • Kleuters reflecteren over hun eigen beweeg- en speelgedrag.