Bewegen en minder zitten

Sociale en emotionele ontwikkeling

Secundair onderwijs

Derde graad

Eindtermen

HW 9      De leerlingen kunnen de effecten van interpersoonlijke interactie op individueel gedrag vaststellen.
HW 1      De leerlingen kunnen organisatievormen zoals gezin, peergroep, sociale klasse en beroepsgroep omschrijven, in tijd en ruimte plaatsen en de functies ervan bespreken (3de graad, ASO).
HW 10      De leerlingen kunnen aantonen dat de perceptie van persoonlijke identiteit en groepsidentiteit afhankelijk is van een aantal factoren en het persoonlijk en groepsgedrag beïnvloedt (3de graad, ASO).

Leerdoelen

Kennis

  • Jongeren verklaren hoe de persoonlijke identiteit doorheen de tijd verandert en welk effect dit heeft op het zit - en beweeggedrag. 
  • Jongeren reflecteren over zit -en beweegtrends, bekijken dit vanuit verschillende invalshoeken en gaan na welk effect dit heeft op zichzelf en hun naaste omgeving.


Vaardigheden en attitudes

  • Jongeren zien minder zitten en meer bewegen, naast de gezondheidsvoordelen, als middel om sociale relaties te onderhouden (bv. na afstuderen elkaar nog zien door met elkaar te bewegen, te sporten …).