Blue monday: meest deprimerende dag van het jaar

05.09.2017

Vandaag is het Blue Monday, de zogenaamd meest deprimerende dag van het jaar. We hebben onze goede voornemens laten varen en de winter blijft maar duren. Voor je het weet beland je in een dipje. Gelukkig is er ‘Fit in je Hoofd, Goed in je Vel’, een online coaching platform van het Vlaams Instituut Gezond Leven dat de Vlaming helpt om beter met stress en tegenslagen om te gaan.

Test je veerkracht

‘Fit in je Hoofd, Goed in je Vel' wil iedere Vlaming vanaf 16 jaar de nodige handvatten aanreiken om de eigen veerkracht te versterken. En zeker op een dag als deze kan de mentale veerkracht van de Vlaming wel een boost gebruiken.

Op www.fitinjehoofd.be test je hoe veerkrachtig je bent en hoe je met stress omgaat. “Ga je bijvoorbeeld streng diëten als je stress ervaart, of eet je net te veel? Dan ga je op een ongezonde manier met stress om, wat nefast is voor je gezondheid”, zegt Fanya Verhenne, stafmedewerker geestelijke gezondheidsbevordering bij het VIGeZ. Op een ongezonde manier met stress omgaan is vaak een voorspeller van psychische problemen.

Oefeningen en opdrachten op maat

Na het invullen van de veerkracht- en stresstest krijg je advies op maat. De website van Fit in je Hoofd helpt je aan specifieke oefeningen en opdrachten om je mentale veerkracht te versterken. Beeld je bijvoorbeeld eens in dat je de gelukkigste persoon ter wereld bent. Wat zou je doen? Hoe zou je je voelen? Wat zou er anders zijn? En welke kleine stapjes kan je vandaag al maken in die richting?  Het is slechts één van de vele oefeningen op de website.

Fit in je Hoofd werkt

In 2016 werd het online coaching platform van Fit in je Hoofd uitgebreid geëvalueerd bij 300 bezoekers. En die resultaten waren zeer positief. Opvallend was dat 2 op 3 bezoekers een hogere veerkracht hadden wanneer zij de test na verloop van tijd opnieuw invulden.

Hetzelfde geldt voor de stresstest: de helft van de bezoekers ging na het invullen van de test minder op een ongezonde manier met stress om. “Een verklaring hiervoor is dat de vragen van de test je laten stilstaan bij je eigen gedrag”, zegt Fanya Verhenne. “Probeer je bijvoorbeeld je problemen te vergeten door te vluchten in overmatig alcohol? Dan is hiervan bewust worden een eerste stap om je gewoonten en gedragingen te veranderen.” Ook het advies op maat helpt de bezoeker hierbij.

Wie bovendien effectief met de oefeningen en opdrachten van het online coaching platform aan de slag ging, haalde een nog hogere veerkrachtscore dan wie dat niet deed. “Fit in je Hoofd maakt je dus veerkrachtiger, helpt je om op termijn minder destructief gedrag te vertonen, en dus meer op een gezonde en gebalanceerde manier te ontspannen”, besluit Fanya Verhenne

Hoe meer je met het platform aan de slag gaat, hoe sneller je gedrag op een positieve manier verandert.

België scoort slecht voor depressie

Uit een analyse van de Universiteit Gent door onderzoeksgroep Hedera blijkt dat België het voor geluk, depressie, gezondheid en tevredenheid slechter doet dan de Scandinavische landen, maar beter dan Duitsland en Frankrijk. België heeft een opvallend zwakke score voor depressie. Dit benadrukt nogmaals het belang van laagdrempelige tools voor het werken aan geestelijke gezondheid, gericht naar de algemene bevolking.

Tien stappen

Tien zorgvuldig uitgewerkte stappen voor een gezonde geest vormen de rode draad doorheen de Fit in je Hoofd-campagne. Van ‘vind jezelf oké’, ‘probeer eens iets nieuws’ tot ‘durf nee zeggen’: elk van de 10 stappen bevat informatie en opdrachten om de Vlaming te helpen zich goed in zijn vel te voelen en stevig in het leven te staan.