Publicatie van meer gedetailleerde luchtkwaliteitskaarten

15.01.2018

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft een nieuw luchtkwaliteitsmodel gelanceerd dat vervuiling tot op straatniveau in kaart brengt. Niet alleen in Brussel, Antwerpen of Gent, maar in zowat alle Vlaamse steden en gemeenten zijn er straten waar de gemiddelde jaarconcentratie van stikstofdioxide (NO2) de Europese grenswaarden overschrijdt, zo blijkt.

De Vlaams Milieumaatschappij (VMM) meet de luchtkwaliteit in Vlaanderen aan de hand van meetposten die verspreid staan over Vlaanderen. Om een beeld te krijgen van de luchtkwaliteit op andere plekken voert de VMM een berekening uit op de meetwaarden waarbij rekening wordt gehouden met landgebruik, luchtvervuilingsbronnen, meteorologische gegevens en nu ook straatconfiguratie. Hierdoor realiseren ze een meer gedetailleerd beeld van de lokale luchtkwaliteit.
 
Mobiliteit herbekijken

De berekende waarden hebben hun beperkingen: lokale bronnen zoals kachels of lokale ingrepen zoals groene aanplantingen kunnen de waarden beïnvloeden. Om tot een gezonde leefomgeving te komen, zullen we alvast onze mobiliteit moeten herbekijken.  Niet enkel schonere wagens, maar ook minder wagens dragen bij aan een gezonde leefomgeving. Hoe meer we gebruik maken van actieve verplaatsing (te voet, te fiets of met het openbaar vervoer), hoe meer we zorgen voor onze eigen gezondheid en die van anderen.

Werk aan de winkel

Op de kaarten kan je zien dat er plaatsen zijn waarbij de luchtkwaliteitsnormen overschreden worden. Er is dus nog werk aan de winkel als we onze gezondheid zo goed mogelijk willen beschermen. Gemeentebesturen kunnen deze kaarten gebruiken om lokaal beslissingen te nemen en zich laten ondersteunen door de medisch milieukundigen van de Logo's.

Lees meer over de bekendmaking van de nieuwe modellen en de reactie van Minister Vandeurzen.