E-sigaret: bepalen onverzoenbare klemtonen steeds meer het debat?

28.06.2021

Europese Commissie beklemtoont voorzichtigheid

Het ‘Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the application of Directive 2014/40/EU concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco and related products’ geeft een overzicht van de successen en uitdagingen van de Tobacco Products Directive (TPED). Wat e-sigaretten betreft verwijst dit rapport naar het SCHEER-rapport:

Views on the actual health effects of e-cigarettes are divided, ranging from harmful to harmreducing for the individual, compared to conventional tobacco products for smoking. As scientific consensus has yet to be reached, the precautionary principle prevails and the TPD takes a careful approach in regulating these products” (…) “E-cigarettes contain nicotine, a toxic substance. The Commission will base its risk management decisions on e-cigarettes on the SCHEER scientific opinion. The SCHEER opinion underlined their health consequences and the important role they play in smoking initiation. This opinion supports the careful and precautionary approach taken so far. However, it should be explored whether some provisions could be further developed or clarified, such as tank size or labelling requirements; use of flavours; use of nicotine-free liquids; and advertising provisions. Insofar as e-cigarettes are smoking cessation aids, their regulation should follow the pharmaceutical legislation.”

UK focust op opportuniteiten van alternatieve nicotineproducten voor rokers

Het UK zal in de nabije toekomst als gevolg van de Brexit niet langer verplicht zijn om de EU-richtlijnen over Tobacco Control te volgen. De strategie van de overheid “plans to identify where we can sensibly deregulate without harming public health or where EU regulations limit our ability to deal with tobacco", zo werd al in 2017 geschreven in ‘Towards a Smokefree Generation. A Tobacco Control Plan for England’. In dit plan werden harm reduction en lagere risicoalternatieven voor tabak omarmd. Om bij te dragen aan de UK-aanpak presenteert de Royal College of Physicians nu een nieuw rapport.

Dit rapport met de titel ‘Smoking and health 2021 – a coming of age for tobacco control?’ maakt, 60 jaar na het verschijnen van het eerste tabaksrapport van deze befaamde organisatie, een balans op van de daling van de tabaksprevalentie in het UK en doet ook een resem ambitieuze beleidsvoorstellen. Het rapport gaat ervan uit dat bij ongewijzigd beleid pas na 2050 het percentage van minder dan 5% rokers bereikt wordt, terwijl het UK rookvrij wil zijn in 2030. Er worden in het rapport onder meer aanbevelingen gedaan over taxatie, gezondheidspromotie en -communicatie, tabakspreventie, rookvrije omgevingen, de behandeling van tabaksverslaving en de productregulering van tabak en nicotine. Over die laatste zegt het rapport: “Nicotine product regulation should be used more proactively to reduce harm from smoked tobacco and promote substitution with alternative nicotine products.”

Tabak vs nicotine

Het hele rapport stelt de gezondheidsschade van tabak scherp tegenover nicotineproducten met een lager risico. Ook uit bepaalde specifieke aanbevelingen blijkt dit onderscheid, onder meer hier: “UK tobacco tax structures need to be reformed with the aim of making smoked tobacco substantially less affordable and reduced harm nicotine alternatives much more affordable”, “mass media campaigns support the use of electronic cigarettes as a quitting aid or substitute for smoking, and redress false perceptions about the safety of e-cigarettes compared with cigarettes”, “health warnings on e-cigarette packs include a statement that e-cigarette vapour is likely to be substantially less harmful than tobacco smoke” … Verder wordt aanbevolen om e-sigaretten op te nemen in alle rookstopprogramma’s, wordt de overheid gevraagd om geldende beperkingen voor e-sigaretreclame en de nicotinelimieten in e-vloeistoffen opnieuw te bekijken “and to asess the extent to which the regulations support switching from smoking”. Hier worden voorzorgsmaatregelen mbt e-sigaretten dus niet nodig geacht.

Nicotinegebruikers aan het woord

Een centrale vraag blijft welke rol alternatieve nicotineproducten zoals de e-sigaret en snus voor rokers kunnen spelen. Hoe (on)veilig en (on)gezond zijn ze? Kunnen ze mensen die roken helpen bij een definitieve tabakstop? Kunnen ze zorgen voor schadebeperking (harm reduction) en zo voor gezondheidswinst?

De European Tobacco Harm Reduction Advocates (ETHRA) publiceerden recent een Nicotine Users Survey. Die laat 35.000 EU-respondenten – wellicht vooral vapers en (ex-)rokers – aan het woord. De organisatie ziet een beweging naar meer harm reduction in Europa en doet aanbevelingen voor het beleid, vooral met het oog op de herziening van de TPD.

Lees meer over: