Elke Vlaming ademde vorig jaar te veel fijn stof in

28.10.2022

Elke Vlaming werd vorig jaar blootgesteld aan te veel fijn stof. Ook zij die op de boerenbuiten wonen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen, die op 29 september werden gepubliceerd.

Volgens de World Health Organization (WHO) wordt de hoeveelheid fijn stof in de lucht jaarlijks best beperkt tot een gemiddelde van maximaal 5 microgram per kubieke meter. Vorig jaar werden de meeste mensen (76.5% van de bevolking) echter blootgesteld aan waarden die dubbel zo hoog waren als wat de WHO aanbeveelt. Bovendien werd ook het aantal dagen dat er meer dan 15 microgram per kubieke meter werd gemeten, ruimschoots overschreden. De WHO adviseert maximaal 3 van die dagen per jaar, maar de meerderheid van de Vlamingen (51%) werd in 2021 tussen de 61 en 80 dagen blootgesteld aan dergelijke waarden.

Opmerkelijk is dat ook mensen die in landelijke gebieden wonen, vorig jaar te veel fijn stof inademden. Op het platteland is bijvoorbeeld de land- en tuinbouw een belangrijke bron van luchtvervuiling. Stoffen in bemesting (ammoniak) kunnen reageren met andere stoffen (stikstofoxides en zwaveldioxide). Op die manier kan er fijn stof ontstaan. Maar ook huishoudens zijn door bijvoorbeeld houtstook grote producenten van fijn stof.

Te veel fijn stof zorgt voor gezondheidsproblemen

Te veel fijn stof inademen kan ziektes veroorzaken aan de longen, luchtwegen en aan hart- en bloedvaten. Zeker (ongeboren) kinderen, ouderen en mensen met chronische ziektes aan de luchtwegen of hart- en vaatziektes zijn gevoeliger voor fijn stof. Ze worden mogelijk sneller ziek of hun al aanwezige ziekte verergert.

Ook goed nieuws

Alhoewel er nog veel ruimte is voor verbetering, is er zeker ook goed nieuws. Over de jaren heen zijn de concentraties fijn stof immers gedaald. Zo werd in 2016 83% van de bevolking blootgesteld aan een gemiddelde concentratie tussen de 13 en 15 microgram per kubieke meter. In 2021 was dit nog maar 8% . En het percentage van de bevolking dat- aan lagere waarden werd blootgesteld, steeg van 17% naar 92%. We zijn dus op de goede weg.