Gaat jouw klas ook aan de slag met Woogie Boogie?

30.01.2018

Gezond Leven zit niet stil! In 2016 lanceerde het in samenwerking met Disney Benelux de Woogie Boogie bewegingstussendoortjes. Na het succes hiervan is er nu ook het Woogie Boogie educatief pakket. 

Kleuters moeten zich kunnen uitleven, daar is iedereen het over eens. De wereld spelend ontdekken sluit aan bij hun jonge, nieuwsgierige natuur. Maar jonge kinderen zitten vaker stil dan je denkt, thuis en op school. Als ze eten, knutselen, tv-kijken, de tablet of smartphone ontdekken of in de auto. 

Kleuters zitten meer dan de helft van de tijd

De cijfers in het rapport over lang stilzitten dat Gezond Leven in 2015 publiceerde, bewijzen dat: kleuters in Vlaanderen brengen 6 tot 9,5 uren per dag zittend door. Dat is maar liefst 50% tot 80% van hun wakkere tijd.

Beschermen tegen aandoeningen

Steeds meer onderzoek toont echter aan dat wie een hele dag lang stilzit, meer risico loopt op onder andere overgewicht, hart- en vaatziekten, verschillende vormen van kanker en diabetes. Het beperken van lang stilzitten bij kleuters werkt op langere termijn dus beschermend tegen deze aandoeningen.

Inrichting klas die aanzet tot bewegen

Het Woogie Boogie educatief pakket daagt leerkrachten kleuteronderwijs uit om de klas zo in te richten dat kleuters vanzelf meer rechtstaan en bewegen, het lang stilzitten (ook voor de computer en tv) te onderbreken met bewegingstussendoortjes, leerinhouden op een actieve, niet-zittende manier aan te brengen en het zitten op de speelplaats aan te pakken.

Speels richting een duurzaam beleid

Vijf actiefiches en een stappenplan begeleiden de kleuterleerkrachten stap voor stap om die doelen te bereiken. Vertelplaten en andere ondersteunende materialen zorgen voor de inkleding van de acties. De acties kunnen het begin óf het vervolg zijn van een kwaliteitsvol en duurzaam beleid rond gezondheid op school.

Woogie Boogie Beweegdag

In 2018 wordt er ook een Woogie Boogie Beweegdag in het leven geroepen. De Woogie Boogie Beweegdag is dé dag in het jaar waarop alle stoelen aan de kant gaan. Alles kan en alles mag op die dag behalve zitten. Een volledige dag bewegen, creatief zijn en dansen. De Woogie Boogie Beweegdag vindt plaats op de laatste woensdag voor de paasvakantie, dat is 28 maart 2018.

Wil jij samen met Disneypersonages de strijd tegen het lang stilzitten in jouw klas aangaan? Registreer je klas en vraag het educatief pakket aan!