Gezocht: 20.000 Vlamingen om luchtkwaliteit te meten

28.02.2018

20.000 Vlamingen die de luchtkwaliteit in hun straat meten. Dat is waar CurieuzeNeuzen Vlaanderen naar op zoek is. Met het grootste burgeronderzoek ooit gaan de Universiteit Antwerpen, Vlaamse Milieumaatschappij en de krant De Standaard voor een internationale primeur.

Hoe zit het met de luchtkwaliteit in Vlaanderen? Komen mensen die aan de rand van een bos wonen er beter vanaf dan stadsmussen? Zijn drukke verkeersaders bepalend? Kan je nog joggen en fietsen in de stad?

Burgers meten concentratie stikstofdioxide

Om een zeer gedetailleerd beeld te krijgen van de luchtkwaliteit (tot op straatniveau) zoekt CurieuzeNeuzen Vlaanderen 20.000 Vlamingen die een maand lang de concentratie stikstofdioxide in de lucht rond hun huis willen meten. Nooit eerder werd dit voor zo’n groot gebied in kaart gebracht.

Stop niet met bewegen

Volgens Gezond Leven is het inderdaad belangrijk dat we burgers mee betrekken in het debat rond luchtvervuiling, de zogenaamde Citizen science of ‘burgerwetenschap’.  Wat we in dit verhaal best onthouden is dat fietsen en wandelen in stadslucht nog altijd gezonder is dan niet bewegen of je verplaatsen met de auto. 

Allemaal naar het platteland?

Met zijn allen op het platteland gaan wonen is alvast geen oplossing.  Ons mobiliteitssysteem en onze publieke ruimte hebben een transitie nodig. Laten we meer inzetten op stappen, fietsen en openbaar vervoer en low carbon based economy. Niet alleen voor een betere luchtkwaliteit, maar voor onze gezondheid in het algemeen.  

Leefbare publieke ruimte

Het is belangrijk dat we meer bewegen. Een andere vorm van mobiliteit en dus ook een meer beweegvriendelijke invulling van de publieke ruimte zal dit realiseren en resulteren in een leefbare samenleving die ook onze mentale gezondheid en veiligheid ten goede komt. Dát verhaal, die verandering, daar moeten we met zijn allen op inzetten. Voor een betere luchtkwaliteit en minder geluidshinder.

Deelnemen aan het burgeronderzoek?