Generatie Rookvrij: nieuwe maatschappelijke beweging wil kinderen en jongeren beschermen tegen tabak

28.05.2018

Elke week beginnen in België honderden kinderen te roken. Confronterend, niet? Het Vlaams Instituut Gezond Leven neemt daarom samen met Kom op tegen Kanker, Stichting tegen Kanker, VRGT en verschillende andere organisaties het initiatief voor een ‘Generatie Rookvrij’.

'Generatie Rookvrij’ is een brede beweging van organisaties en burgers die ijveren voor een samenleving waarin kinderen en jongeren niet meer verleid worden om te beginnen met roken. Ons doel? Een eerste rookvrije generatie creëren. We willen dat alle Belgische kinderen die geboren worden vanaf 2019 rookvrij kunnen opgroeien. Zodat we over 18 jaar, als deze kinderen meerderjarig zijn, kunnen spreken over een eerste rookvrije generatie.

Waarom?

Kinderen en jongeren spiegelen zich aan hun voorbeelden. Ze kopiëren gedrag. Als ze (jong)volwassenen zien roken, dan wekt dit de indruk dat roken een normaal en aangenaam onderdeel van het leven is. In plaats van een dodelijke verslaving. Zien roken, doet roken. 

Omgevingen rookvrij maken

‘Generatie Rookvrij’ wil daarom zoveel mogelijk omgevingen waarin kinderen en jongeren aanwezig zijn rookvrij maken: speeltuinen, sportterreinen, kinderboerderijen, jeugdbeweging, dierentuinen, pretparken, …. Zo wordt niet roken in de nabijheid van minderjarigen de nieuwe norm. Dat maakt kinderen en jongeren weerbaarder om (later) zelf niet te gaan roken.

Samen met rokers

‘Generatie Rookvrij’ is geen verhaal van nieuwe rookverboden. Het is niet gericht tégen rokers. We willen de rokers net vragen om ons te helpen. Om mee het goede voorbeeld te geven. Rokers willen zelf ook niet dat hun kinderen beginnen roken, daarom denken we dat ze ons zullen steunen. 

Veel steun voor een rookvrije generatie

95% van de Belgen vindt dat kinderen het recht hebben om rookvrij op te groeien. Dat blijkt uit recent onderzoek van Stichting tegen Kanker. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat 85% van de Belgen zich wil inzetten voor een rookvrije generatie.

Iedereen kan helpen

Al 46 organisaties steunen dit initiatief en ondernemen acties om hun omgeving rookvrij te maken. Ga naar www.generatierookvrij.be. Je vindt er concrete aanbevelingen, informatie (een stappenplan, presentatie en een uitgebreide argumentatienota) en communicatiemateriaal (een affiche, een flyer, …). Een rookvrije toekomst voor kinderen en jongeren? Gezond Leven zet er mee zijn schouders onder. Jij ook?