Hoe krijg je kwetsbare kinderen met overgewicht in beweging?

15.09.2023

Maatschappelijke kwetsbaarheid en overgewicht gaan vaak hand in hand. Een combinatie van die 2 factoren maakt het voor kwetsbare kinderen en kinderen met overgewicht nog moeilijker om door te stromen naar een georganiseerd beweegaanbod. Bovendien houden ze het bewegen ook minder gemakkelijk vol. ‘Buurt in Beweging’ bracht samen met kinderen, ouders en beweegaanbieders de drempels in kaart en ging op zoek naar oplossingen voor een inclusief georganiseerd beweegaanbod. De belangrijkste aanbevelingen op een rij.

‘Buurt in Beweging’, een project van het wijkgezondheidscentrum Brugse Poort, sprak met 18 kinderen in een maatschappelijk kwetsbare situatie, 14 ouders en 5 beweegaanbieders. Uit die gesprekken bleek dat kinderen in de eerste plaats plezier willen beleven aan bewegen. Als de activiteit hen niet ligt, ze het gevoel hebben niet mee te kunnen of als ze op sociaal vlak stress ervaren, haken ze af. Ouders op hun beurt willen dat hun kind veilig kan bewegen en zich goed voelt. Maar vaak ervaren ze te weinig betrokkenheid bij het beweegaanbod. Ook de manier van coachen, organiseren en communiceren kan ervoor zorgen dat kinderen en ouders zich niet aangesproken voelen. Beweegaanbieders, toeleiders (iedereen die met kinderen en ouders werkt en die hen naar het beweegaanbod wil toeleiden), het beleid en het onderwijs spelen een grote rol in het aan het bewegen krijgen én houden van kwetsbare kinderen met overgewicht. Enkele aanbeveling uit het rapport van ‘Buurt in Beweging’:

Voor toeleiders:

 • Probeer op de hoogte te zijn van het (lokale) beweegaanbod, ook van de laagdrempelige, informele initiatieven.
 • Het aanbod moet haalbaar zijn, zowel voor kind als ouder. Zorg dus voor een match.
 • Informeer ouders en kinderen tijdig als de inschrijvingen starten of als er een nieuw aanbod is.

Voor beweegaanbieders:

 • Maak werk van een toegankelijke communicatie. Zorg dat je boodschap eenvoudig is geformuleerd en gebruik verschillende communicatiemiddelen. Niet iedereen is digitaal vaardig.
 • Werk met proeflessen en geef de kinderen de kans om ook tijdens het jaar nog in te stappen.
 • Niet alle kinderen hebben dezelfde fysieke conditie. Voor sommigen is bewegen uitdagender dan voor anderen. Moedig daarom iederéén aan en geef oefeningen die voor elk kind haalbaar zijn.

Voor het beleid:

 • Er zijn verschillende soorten beweegaanbieders. Voorzie daarom een financiële ondersteuning op maat.
 • Koppel financiële of andere steun aan voorwaarden die de inclusiviteit van het beweegaanbod bevorderen.
 • Zorg voor een toegankelijk overzicht van het beweegaanbod, met genoeg informatie over deelnameprijs en andere kosten, instapmomenten, contactgegevens, …

Voor het onderwijs:

 • Maak (toekomstige) trainers bewust van mogelijke drempels en van wat de impact daarvan is op het bewegen en blijven bewegen.
 • Leer hen ook het belang van goede communicatie met zowel kinderen als ouders. Die is nodig om hen een welkom gevoel te geven en om inzicht te krijgen in wat mogelijke struikelblokken voor hen zijn.
 • Maak lesgevers wegwijs in de veelheid aan ondersteunende diensten en maatregelen.


Meer weten? Het volledige rapport lees je hier.