Hoe passen elektrische wagens in een duurzaam mobiliteitsbeleid dat ook gezondheid vooropstelt?

18.09.2020

Mobiliteit biedt kansen: ook voor onze gezondheid. Verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer dragen bij aan een actieve leefstijl én zorgen voor ontmoetingskansen. Ze bieden ook toegang tot zorg en werk.

Toch springen we snel in de wagen. Zelfs voor korte afstanden die we perfect te voet of met de fiets kunnen doen. Gevolg: we zitten meer én we missen heel wat beweeg- en ontmoetingskansen. Bovendien zorgen wagens voor luchtvervuiling en geluidshinder.

Maar geldt dat ook voor elektrische wagens? Welke invloed hebben ze op onze gezondheid? En hoe passen ze in een duurzaam mobiliteitsbeleid dat ook gezondheid vooropstelt?

Infographic elktrische wagens