Lokale besturen en organisaties maken komaf met vervuilde binnenlucht

15.11.2021

Mensen brengen zo’n 85% van hun tijd binnen door. Een niet te onderschatten probleem, want uit onderzoek blijkt dat de lucht binnen vaak meer vervuild is dan de lucht buiten. Om daar iets aan te doen organiseren het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw en de Vlaamse Logo’s, op vraag van het Agentschap Zorg en Gezondheid, de actieweek ‘Gezond Binnen: dat lucht op’, van 15 tot 19 november 2021. Met de actieweek willen ze Vlaamse gemeenten en lokale organisaties stimuleren om actie te ondernemen rond een gezond binnenluchtklimaat.

Samenwerken voor een gezonde binnenlucht

Nog te veel Vlaamse huizen zijn van ondermaatse kwaliteit en vooral mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties nemen daar – uit noodzaak – hun intrek. Zij worden vaak geconfronteerd met vocht- en schimmelproblemen die te wijten zijn aan de slechte structuur van de woning. Daarnaast speelt ook het gedrag van de bewoners een doorslaggevende rol (bv. te weinig ventileren of verluchten). Via verschillende gezondheidscampagnes wil de overheid burgers maximaal inspireren en motiveren om gezond te leven. Maar uit onderzoek blijkt dat die campagnes vaak de meest kwetsbaren net niet bereiken.

Daarom is de actieweek ‘Gezond Binnen: dat lucht op’ net als vorig jaar vooral gericht op lokale besturen en lokale organisaties, zoals sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren, wijkgezondheidscentra, thuiszorg, Samenlevingsopbouw …

“Dergelijke organisaties, die vaak met maatschappelijk kwetsbaren samenwerken, kunnen het tij keren en het verschil maken. Niet op hun eentje, maar door hun krachten te bundelen. Tijdens de actieweek sporen we de lokale besturen en organisaties via verschillende initiatieven aan om samen aan de slag te gaan rond het thema gezonde binnenlucht. We bieden hun bv. ondersteunende materialen aan, zoals inspirerende praktijkvoorbeelden”, zegt Elisa Van Der Jeugd, stafmedewerker gezondheid en milieu van Gezond Leven.

De vier vuistregels, ook als wapen tegen COVID-19

Bij het bredere publiek zetten de organisatoren dit jaar opnieuw in op het verspreiden van de vier vuistregels uit de campagne ‘Hou je kot gezond’: ventileren, verluchten, vervuilende stoffen in huis beperken en het verwarmingstoestel laten nakijken om CO-vergiftiging te vermijden.

Die eerste regels zijn van groot belang in de strijd tegen COVID-19. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) duidt ventilatie namelijk aan als een belangrijke factor om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Bij ventileren zorg je voor een constante luchtdoorstroming door het huis (24 uur op 24). Dat kan door een ventilatiesysteem, ventilatieroosters of door het raam op kiepstand of op een kier te zetten.

“Verluchten is een kortere periode een raam of buitendeur wijd openen om een grote hoeveelheid verse lucht binnen te laten. Dat kan ook helpen om luchtweginfecties zoals COVID-19 tegen te gaan, maar los daarvan is het vooral belangrijk bij onder andere activiteiten met water, zoals douchen of schoonmaken”, legt Elisa Van Der Jeugd uit.

Voor meer info

www.gezondbinnenmilieu.be