Nieuwe tool berekent hoeveel wandelen en fietsen opbrengt

17.02.2020

Wat brengt het op als meer mensen zich actief verplaatsen en de auto laten staan? Op die vraag kunnen beleidsmakers vanaf nu een concreet antwoord formuleren. Want met de nieuwe gezondheidscalculator modal shift kunnen initiatiefnemers berekenen hoeveel maatschappelijke winst ze boeken met hun projecten.

Een voorbeeld maakt veel duidelijk. Stel: een gemeente wil investeren in een fietspad aan de rand van een drukke baan. Het fietspad verbindt een buitenwijk met het centrum. De gemeente verwacht dat hierdoor meer mensen met de fiets naar het centrum zullen gaan in plaats van met de auto. Totale kostenplaatje? Eén miljoen euro.

Wandelen en fietsen brengt op

Dankzij de modal shift tool kan de gemeente nu ook berekenen hoeveel maatschappelijke winst ze maakt met bijvoorbeeld de aanleg van dit fietspad. Want vaker de fiets nemen of te voet gaan en de auto aan de kant laten, zorgt voor meer gezonde levensjaren voor jezelf en voor anderen. Wanneer mensen zich meer actief verplaatsen zullen ze gezonder zijn, waardoor ze minder ziek zijn en langer leven. Elke autokilometer minder draagt bovendien bij aan een betere luchtkwaliteit en minder geluidshinder. Samen met andere effecten betekent dit maatschappelijke winst, want als maatschappij besteden we kosten aan gezondheidszorg en hechten we veel waarde aan langer gezond leven. De tool kan dit in euro's uitrekenen.

Op basis van enkele concrete gegevens, zoals het aantal personen dat door het nieuwe fietspad de fiets neemt in plaats van de wagen en het aantal fietskilometers dat ze hierbij dagelijks afleggen, kan deze gemeente nu de kosten én baten van een aantal gezondheidseffecten berekenen.

Als we het voorbeeld van de gemeente verder doorrekenen, blijkt dat er zo’n 500.000 euro aan maatschappelijke gezondheidswinst mag worden gerekend voor deze beleidsperiode (6 jaar). De investeringskost wordt in deze voorbeeldcasus dus voor de helft terugverdiend door de maatschappelijke gezondheidswinst. Elke fietser draagt in dit voorbeeld per dag dat hij de fiets neemt in plaats van de auto 1 euro bij aan deze maatschappelijke winst.

Minder file, gezondere lucht

Inzicht in de kosten en baten van gezondheid bepleit de nood aan een modal shift. De modal shift realiseert immers gezondere mensen, minder geluidshinder en gezondere lucht. Bovendien is die modal shift naar actief transport ook een van de oplossingen voor files, klimaatverandering en vervoersarmoede. De uitkomsten van de modal shift tool helpen dus om meer werk te maken van de strategie ‘health in all policies’.

De tool kan ook een aantal klimaat- en file-effecten berekenen. Zoals de verlaagde CO2-uitstoot, omdat minder mensen de wagen nemen. De verminderde filetijd kan ook worden berekend: een maatschappelijke winst, aangezien in de file staan tijd kost.

Benieuwd hoeveel jouw project opbrengt door een modal shift? Bereken het nu met de modal shift tool!

Contact en info

De modal shift tool kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen het Vlaams Instituut Gezond Leven, het Provinciaal Instituut voor Hygiëne, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek en het agentschap Zorg en Gezondheid en wordt gefinancierd door Zorg en Gezondheid. Graag meer info? Vragen?

Heb je vragen of wil je meer info? Stuur een mailtje naar lize.vandyck@gezondleven.be of bel op 02 422 49 68. Als lokaal bestuur kan je ook terecht bij het Logo uit jouw regio.