Nieuwe NokNok-test helpt jongeren omgaan met (examen)stress

10.06.2024

Hebben jongeren te veel vrije tijd? Niet als je het hen zelf vraagt. 3 op 10 van de 12 tot 15-jarigen geven aan dat hun leven te druk is. En dat betert niet nu de examens eraan komen. NokNok wil jongeren helpen omgaan met de extra stress die dat met zich meebrengt. Maar daarvoor is het belangrijk om te weten hoe stressy ze precies zijn. Met de nieuwe NokNok-stresstest kunnen jongeren zelf hun draaglast en stressgehalte meten, zodat ze opnieuw de juiste balans vinden.

Stress is niet alleen voorbehouden aan volwassenen. Ook jongeren gaan er soms onder gebukt, door de druk van thuis of van op school. Uit cijfers van de JOP-monitor blijkt dat 19% van de scholieren de hoeveelheid leerstof die ze moeten verwerken te groot vindt, 21% heeft het gevoel tot het uiterste te moeten gaan voor hun studie. Het helpt ook niet dat jonge tieners een veel drukker leven leiden dan vroeger. 7 op 10 doen aan buitenschoolse activiteiten, zoals jeugdbeweging, muziekles of sport, en 3 op 10 vinden dat ze te weinig vrije tijd hebben. 13% van de 12-15-jarigen geeft aan dat ze niet genoeg mogelijkheden hebben om uit te rusten. En dit cijfer stijgt nog naarmate ze ouder worden, tot 18,7% bij de16-17-jarigen en zelfs tot 24,3% bij de 18-21-jarigen.

Meten is weten: de NokNok-stresstest

De start van de examens brengt nog méér stress met zich mee. Hoeveel? Dat meet de nieuwe stresstest op NokNok.be, een website, waar kinderen van 12 tot 16 jaar zelf aan de slag kunnen met hun mentaal welbevinden. De jongeren vullen de vragenlijst in die nagaat hoe hoog hun draaglast en stressniveau zijn. Op basis van hun antwoorden krijgen ze gepersonaliseerde tools aangereikt om ervoor te zorgen dat ze beter kunnen omgaan met stress. Zo vinden ze er bijvoorbeeld een oefening om tot rust te komen door alles rondom zich te benoemen. Of eentje waarbij ze in kaart brengen wat hen stress geeft en wat hen helpt te ontspannen. Als uit de stresstest blijkt dat hun de draaglast en het stressniveau laag zijn, worden ze doorverwezen naar een oefening om preventief aan de slag te gaan zodat ze beter gewapend zijn tegen stress, zoals de taakplanner van Klasse. Bij een hoge uitkomst krijgen ze oefeningen die hen helpen een betere balans te vinden, bijvoorbeeld ‘een plan voor een moeilijk moment’.

Campagne met influencer Younes

De boodschap van NokNok? Stress maakt deel uit van ons leven en dat is helemaal oké. Maar waak er wel over dat het gezonde stress blijft. Dat wil zeggen dat jongeren ervoor moeten zorgen dat ze in balans blijven en niet bezwijken onder de druk. Daarom is het zo belangrijk om kinderen al heel jong technieken aan te leren om stress aan te pakken. En daar wil NokNok graag bij helpen. Om onze boodschap kracht bij te zetten, deed influencer Younes Idrissi enkele straatinterviews om bij tieners te peilen naar hun stressniveau en hoe ze daarmee omgaan. Korte versies van de interviews van Younes zullen te zien zijn op Instagram, TikTok en YouTube. Deze campagne loopt tijdens de examenperiode, van 10 tot 28 juni.

Stress en examens = grote zorgen

“Tijdens de interviews met jongeren viel het mij op hoe vaak stress en examens als grote zorgen werden genoemd”, zegt Younes. “Veel jongeren gaven aan dat de druk om te presteren enorm is, wat leidt tot gevoelens van angst en onzekerheid. Het is duidelijk dat er behoefte is aan meer ondersteuning en begrip voor de mentale gezondheid van studenten. Initiatieven zoals die van NokNok zijn cruciaal om deze uitdagingen aan te pakken en jongeren te helpen veerkrachtig te blijven.”