Onderzoek van Philip Morris bewijst schadelijkheid van eigen IQOS

20.12.2017

De IQOS, het heat not burn-product van Philip Morris International (PMI), is even schadelijk dan gewone sigaretten. Dat zegt Professor Glantz, verbonden aan de universiteit van Californië, in een recent artikel in The Conversation. Hij kwam tot deze conclusie door de resultaten van de door PMI aan de Food and Drug Administration (FDA) bezorgde rapporten te bestuderen.

Lijvig rapport Philip Morris 

Om de IQOS toe te laten op de Amerikaanse markt heeft PMI een lijvig rapport met toxicologische studies ingediend bij de FDA. Die heeft een deel hiervan op haar website geplaatst (zoals bij wet verplicht is). Het rapport bewijst volgens PMI dat de IQOS minder schadelijk is dan gewone sigaretten.

IQOS wel even schadelijk?

Maar volgens prof. Glantz bewijst het net dat de IQOS even schadelijk is. Bij 23 van de 24 medische testen (bloeddruk, cholesterol, longfunctie…) was er geen statistisch verschil in de waarden gevonden tussen IQOS-gebruikers en sigarettenrokers.  Ook stelt Glantz dat als het volume van het aantal schadelijke deeltjes afneemt, dit nog niet betekent dat de schade ervan evenredig afneemt.

Uit een recente onafhankelijke studie blijkt dat de IQOS hetzelfde negatief effect heeft op de bloedvaten als het roken van gewone sigaretten. In dit onderzoek werden ratten blootgesteld aan de rook van het heat not burn-product.

Belangrijke gegevens in de toxicologische studies van PMI ontbreken

Ondanks het feit dat de rapporten van PMI meer dan 1000 pagina's tellen, ontbreken er te veel belangrijke gegevens om te kunnen beweren dat de IQOS minder schadelijk is dan gewone sigaretten. Dat rapporteerde het Center for Tobacco Control Research and Education.

Enkele voorbeelden: PMI vermeldt de uitstootwaarden van slechts 58 schadelijke of mogelijk schadelijke stoffen. De officiële lijst van de FDA telt er 93. In het rapport is geen verklaring terug te vinden waarom niet alle 93 werden onderzocht. Ook de uitstoot van de zijstroom werd niet onderzocht. Ook is er weinig diversiteit in de proefpersonen. De onderzoekers van het Center for Tobacco Control Research and Education vragen daarom dat de FDA de aanvraag van PMI weigert.

Britse overheid waarschuwt

The independent Committee on Toxicity of Chemicals in Food, Consumer Products and the Environment (COT) waarschuwde dat de twee heat not burn-sigaretten die in de UK te verkrijgen zijn niet als veilig kunnen beschouwd worden. De organisatie stelt dat rokers die helemaal overschakelen op heat not burn-producten en stoppen met roken van gewone sigaretten wellicht minder gezondheidsrisico lopen, maar door een gebrek aan informatie en door onduidelijkheid in de dosis-responsrelatie van de chemische stoffen en potentiële nadelige gezondheidseffecten kan er geen cijfer geplakt worden op de grootte van de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van deze producten.

Verschillende concentratie van stoffen

Ook is er een verschil in concentratie van stoffen in de uitstoot van gewone sigaretten en heat not burn-producten. Hierdoor kunnen de gezondheidsrisico’s uit epidemiologische gegevens over de risico’s van roken niet geëxtrapoleerd worden, zeker niet gezien de complexe interacties die er tussen deze stoffen plaatsvinden bij het produceren van de nadelige gezondheidseffecten.

De COT voegt er ook aan toe dat de meeste data over effecten van heat not burn-producten vandaag aangeleverd werden door de producenten zelf, en dat er tot nu toe weinig bevestiging van hun conclusies is door onafhankelijk onderzoek.

Ook BAT bereidt zich voor

Naast PMI heeft ook British American Tobacco (BAT) met Glo een heat not burn-product op de markt. Ook zij hebben de ambitie om op de Amerikaanse markt hun product te verkopen. Recentelijk publiceerde het wetenschappelijk tijdschrift Regulatory Toxicology and Pharmacology verschillende artikels uitgevoerd door BAT. Erin zijn de resultaten terug te vinden van onderzoeken die nodig zijn om door de FDA toegelaten te worden.

Langetermijneffect IQOS?

Lees ook het recente stuk op Tabaknee over de 'smeltsigaret'. In dat stuk wordt onder meer gesteld dat we over het lange termijneffect van de IQOS niets kunnen weten. "Over twintig jaar weten we pas of mensen inderdaad minder schadelijke gevolgen ondervinden van het gebruik van dit product." In Nederland heeft voormalig staatssecretaris Van Rijn aan het RIVM gevraagd om onderzoek naar deze producten te doen.

Eén ding is zeker. De beste manier om de kans op tabaksgerelateerde ziekten te verminderen en vermijden is compleet stoppen met roken, ook al is het moeilijk.

Lees meer over: