Ook Gezond Leven wil gezondere buurten

01.10.2018

De resultaten van het burgeronderzoek naar luchtkwaliteit, beter gekend als “CurieuzeNeuzen Vlaanderen” zijn bekend. Hieruit concluderen we alvast dat drukke wegen en street canyons, straten met hoge gebouwen waardoor de lucht niet weg kan, slecht scoren wat betreft luchtkwaliteit. Ook drukke kruispunten scoren ondermaats. Daarnaast bevestigen de resultaten ook de modellen die de Vlaamse overheid gebruikt om luchtkwaliteitskaarten te maken. Maar nog belangrijker, we kunnen onze luchtkwaliteit verbeteren als we inzetten op de juiste mobiliteitsmaatregelen.

Gezonde Gemeente als voorloper

Vorig jaar richtte Vlaams Instituut Gezond Leven, in samenwerking met de ganse preventiesector, de ‘Partij voor een Gezonde Gemeente’ op. Nieuwe lokale beleidsploegen werden gevraagd om in te zetten op een gezondere gemeente. Denk hierbij aan stoppen met roken, evenwichtiger eten en meer bewegen. De recente lancering van het project publieke ruimte maakte die vraag nog concreter.

Maatregelen treffen

Daarnaast vroegen we ook maatregelen om het aantal autokilometers te verminderen. Want we gebruiken te vaak de auto en steeds meer, zelfs voor korte afstanden van minder dan 3 km. Gevolg: meer dan 4 op 10 Vlamingen beweegt te weinig voor een goede gezondheid.

Als we dit kunnen omkeren, krijgen we niet enkel een gezondere luchtkwaliteit in ruil, maar ook minder geluidshinder, meer beweging en meer ruimte voor natuur, ontmoeting, spel,… kortom voor een gezondere invulling van gezonde publieke ruimte.

Primeur in Europa: walkabilityscore-tool

Ook lanceerde Gezond Leven net de Walkabilityscore-tool. Een nieuw online instrument dat in kaart brengt in welke mate mensen in een buurt worden aangezet om zich te voet of per fiets te verplaatsen. Dit is een cruciale vraag in kader van een gezondere mobiliteit, een gezondere lucht en dus minder autogebruik. De tool helpt lokale besturen, ruimtelijke planners en ambtenaren om buurten te bepalen waar maatregelen aangewezen zijn zodat mensen zich meer actief kunnen verplaatsen. Zo krijg je gezondere buurten.  

Uit verschillende Vlaamse en internationale studies blijkt dat volwassenen die in buurten met een hoge walkabilityscore wonen, 80 minuten per week meer stappen en 40 minuten per week meer fietsen om ergens naartoe te gaan dan volwassenen die in buurten met een lage walkabilityscore wonen. Daarnaast stappen diezelfde volwassenen ook 20 minuten per week meer in hun vrije tijd en hebben ze een gezonder gewicht. Voor het eerst werd die score ook berekend over heel Vlaanderen en in een gebruiksvriendelijke tool gegoten, een primeur in Europa.

Ragnar Van Acker - Vlaams Instituut Gezond Leven

Heb je nog vragen? Of wil je als gemeente aan de slag? Neem contact op met het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) van jouw regio.  Ze helpen je zeker verder.